Du er her: Hjem > Barnehagene > Vassenga

Velkommen til Vassenga barnehage.

 vassenga_ute_305x203.jpg

 

 
 
Styrer Wenche Strøm
 
Telefon 32 23 28 41
 
Mobil 48 19 04 59
 
 
Hagatjernveien 17, 3050 Mjøndalen
  
 
 
Telefon til avdelingene
 
Hompetitten 41 61 76 80
 Mettepip 41 61 68 10
Nøtteliten  97 40 91 43
Soltrall 90 27 53 83
Kanutten 97 40 91 11/32 23 28 44
 
 

 

 

”Sammen om en god hverdag”

 
Åpningstid   07.00 - 17.00.
Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og når vi har planleggingsdager 5 dager i året.
 
Om oss
Vi har 5 avdelinger som er delt inn etter alder.
Beliggenheten er ved Mjøndalen sport og kultur senter på Vassenga, med tilgang til fotballbane og skøytebane. Vi bruker også hallen. Dette er i et rolig boligområde med kort vei til sentrum, samt et turområde med mange muligheter. Perioder av dagen deler vi uteområdet med Mjøndalen Sfo. Barnehagen og Sfo har et godt samarbeid, og barna viser stor glede over å være sammen.
 
Satsingsområder
 Barnas trygghet er basis for alt i livet. Vi vil tilrettelegge for et godt læringsmiljø og mye lek, hvor alle skal få mulighet til å utvikle eget initiativ og egenledelse.  Trivsel og følelsen av å mestre er med på å legge grunnlaget for barnas selvfølelse, og for evne til å møte likt og ulikt senere i livet. Her integreres fagområdene i et miljø hvor læringen er lystbetont, og hvor vi er opptatt av alle de små ting som skjer i løpet av dagen. Vi legger vekt på en allsidig hverdag, hvor barna får erfaringer og opplevelser ved bruk av litteratur, sang og musikk daglig. Vi er mye ute, på tur eller i lek på barnehagens uteområde. Humor og glede er viktig.
Barnehagens årsplan og periodeplaner gir mer utfyllende informasjon.

Kompetanse
Personalet har en allsidig kompetanse innen forming, musikk, litteratur, drama, allmennpedagogikk, spesial og sosialpedagogikk. Vi er en lærende organisasjon, hvor de voksne er seg bevisst sin rolle som veileder og rollemodell, og vi reflekterer mye i forhold til voksenrollen.
 
Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året.  Søknad registreres elektronisk her.