Du er her: Hjem > Barnehagene > Stensethalléen

Velkommen til Stensethalléen barnehage!

Styrer Hege Snekkestad hege.snekkestad@neiker.no
Assisterende styrer Unn-Eli Båtnes unn-eli.batnes@nedre-eiker.kommune.no  
Telefon 90142656 /95467620/ 32232546
Adresse Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelva

Ta gjerne kontakt med oss for en omvisning og mer informasjon!

Om oss
Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen ca. 38 heldagsplasser. Plassene kan deles etter behov.
Stensethalléen er en avdeling under Grinde barnehage. Barnehagen ligger sentralt til i Krokstadelva, ved Nedre Eiker kirke, og ble totalrenovert høsten 2007. Vi benytter oss mye av nærliggende naturområder.

Våre åpningstider er: mandag til fredag fra kl 07.00-17.00

Våre satsningsområder
Barnehagen skal med hovedvekt på leik i et godt miljø, gi barna gode lærings-/utviklingsmuligheter og arbeide for å ta vare på barndommens egenverdi.

Barnehagen skal gi barna gode naturopplevelser og skape grunnleggende forståelse for viktigheten av å ta vare på natur, omgivelser og miljø.

Barn skal få mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter og føle glede over å skape selv.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for barnas lese-/skrive- og kommunikasjonsferdigheter.

Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året.  Søknad registreres elektronisk her.

 






 

 

 

 

 
















Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året. Søknad registreres elektronisk her.