Du er her: Hjem > Søknad om plass

Søknad om plass

 Hovedopptak

Søknadsfrist  til hovedopptaket er 1. mars

Private og kommunale barnehager har etter bestemmelser i barnehageloven § 12 inngått et samarbeid om barnehageopptak. Dette innebærer bruk av felles søknadsskjema og samordning av søkerlister og opptak. Registrering av søknader vil skje i kommunens dataregister.

Det fylles ut et søknadsskjema for hvert barn. 

Det kan i tillegg søkes om plass hele året . Ved ledig plass vil søknaden bli vurdert.

Innbyggerkontakten på rådhuset (telefon 32 23 25 00) er behjelpelig med å fylle ut den elektroniske søknaden dersom det skulle være ønskelig.

Om opptaket

Det kan føres opp 3 prioriterte barnehager på søknadsskjemaet. Er det ikke plass i en av de prioriterte barnehagene, kan søknaden bli vurdert til andre barnehager i kommunen. Opptaket foregår i perioden mars-mai. Tilbud om barnehageplass vil bli sendt ut fortløpende fra medio mars. Deretter følger klagebehandling etter forvaltningsloven.

Opptaket foretas etter barnehageloven og den enkelte barnehages opptakskriterier.
§ 13 i barnehageloven sier: Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter loven om barnevernstjenester skal ha prioritet ved opptak.

 Opptaksmyndighet

I kommunale barnehager er det rådmannen ved virksomhetslederne som er opptaksmyndighet. I de private barnehagene er det den enkelte barnehageeier som er opptaksmyndighet.