Sentrale forskrifter, lovverk og planer

På denne siden vil du finne dokumenter og andre ressurser som er sentrale i forhold til barnehagenes virksomhet og deg som forelder.

Barnehagenes egne dokumenter, årsplaner og liknende, finner du under den enkelte barnehage.
Du finner også andre interessante sider for deg som forelder og barnehagebruker under "Nyttige lenker" i menyen.



Barnehageloven

Forskrifter til barnehageloven

Kunnskapsdepartementet - rammeplan, temaheter, annen info

Ofte stilte spørsmål om barnehager (Regjeringen.no)

Rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

Utdanningsdirektoratets nettside for barnehage