Du er her: Hjem > Priser

Priser for barnehageplass

Fra og med 1. januar 2018 er prisen i barnehagene  kr 2 910,- pr. måned. Det betales for 11 måneder i året. Ved delt plass reduksjon i forhold til antall timer + kr 200,-.

Søskenmoderasjon

30% for 2. barn og 50% for 3. barn.

Kostpenger

Kostpenger er kr 300,- per måned for hel plass (med unntak av naturavdelingen på Langløkka som har kr 60). For andre plasstyper betales det forholdsvis.
For de private barnehagene - se den enkelte barnehages side til venstre.

For ytterligere informasjon om oppholdsbetaling se her.

Søknad om redusert oppholdsbetaling

I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal ikke foreldrebetaling overstige 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (bruttoinntekt). Retten til å søke om redusert betaling gjelder ved samlet bruttoinntekt under kr 500 500.

Ved inntekt under kr 450.000 inntrer rett til gratis kjernetid på 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer.

Siste selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Personer som ikke har selvangivelse må legge ved annen dokumentasjon for inntekt.

Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår av gangen.

Her finner du søknadsskjemaet. (Skjemaet kan også hentes i innbyggerkontakten på rådhuset eller i den enkelte barnehage.)

Depositum/andeler

Kun for de private barnehagene - se den enkelte barnehages side til venstre.