MIB - Menn i barnehage

MIB-Eiker er et samarbeid mellom de to kommunene Øvre og Nedre Eiker. Det har som målsetting å ivareta de menn som allerede er i barnehagene og rekruttere flere menn til yrket. Fylkesmannen bidrar økonomisk til prosjektet.

Nettverk

Nettverksmøtene har som mål å samle alle menn som jobber i barnehagene i Eikerbygdene. Møtene arrangeres tre ganger i året – første onsdag i februar, mai og november. Hensikten er ikke først og fremst
å lage konkrete opplegg for barnehagene. Nettverkene skal være et tiltak for å beholde menn i yrket.

 • Møtene er ment for å bli kjent med hverandre og bygge opp et miljø hvor menn trives og kan diskutere barnehagens form og innhold ut fra egne/mannlige premisser.
 • Møtene skal bl.annet inneholde foredrag og diskusjoner som bidrag til økt faglig kompetanse.
 • Møtene skal bidra til å utvikle en maskulint preget pedagogikk.
 • Møtene skal bidra til å utvikle samarbeid mellom barnehager med mannlige ansatte.

Oppfølging

 • MIB-kontaktene skal til en hver tid ha oversikt over hvor i kommunene det jobber menn, hvor det ansettes nye og samtidig følge opp disse.
 • Nyansatte skal møtes med et velkomstskriv og en samtale med en fra MIB-nettverket, hvor de blir informert om MIB. Styrerne må ta ansvar for å oppdatere MIB-nettverket om nye menn i barnehagene.
 • Det oppmuntres til likestillingsdiskusjoner i barnehagene. MIB- nettverkets kontaktpersoner kan hvis det er ønskelig delta i diskusjonene og bidra med informasjon. Å være alene som mann i barnehage er ikke like lett for alle. Noen har erfaring og trygghet i det å jobbe med barn. Det er annerledes for en uten erfaring enn for en som har vært i ”gamet” lenge.

Erfaringsutveksling er et viktig stikkord i denne sammenheng. Vi ønsker at kommune/barnehageeier legger til rette for at dette kan finne sted.

Rekruttering og informasjonsarbeid

 • En arbeidsgruppe skal jobbe med informasjon til skoleelever og andre som ønsker å velge barnehagen som yrkesarena. Besøk på skoler og møter hvor det informeres om ulike yrkesvalg er viktige tiltak i denne sammenheng.
 • MIB-Eiker ønsker å påvirke offentlige og private barnehageeiere til å ansette flere menn i barnehagene.
 • MIB-Eiker vil benytte Kunnskapsdepartementets nettsted mibnett.no og legge ut oppdatert informasjon her.

Hvorfor bør menn jobbe i barnehage?

Det finnes like mange grunner for at menn skal jobbe i barnehage som for kvinner. Barn trenger både kvinner og menn for å kunne oppdras i en likestilt eller likeverdig barnehage. Dette er i tråd med barnehagens rammeplan, som sier at barnehagen skal gjenspeile samfunnet for øvrig.

Andre grunner for at menn er viktige i barnehagen:

 • Gutter og jenter trenger positive mannlige rollemodeller for selv å kunne danne en trygg kjønnsidentitet. Barn har behov for å få bekreftet eget kjønn.
 • Flere mannlige rollemodeller – bredere identitetsskala.
 • Flere menn i barnehagene vil bidra til økt variasjon i aktivitetene.
 • Barnehagen skal gjenspeile samfunnet for øvrig.