Du er her: Hjem > Barnehagene > Langløkka

Velkommen til Langløkka barnehage!

Langløkka barnehage
 


 


TA VARE PÅ HVERANDRE

er barnehages visjon og signaliserer en holdning som er kjernen og fundamentet i alt av aktiviteter og pedagogisk arbeid.

PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi vil at barnet skal oppleve seg som ønsket og verdsatt deltager i et sosialt fellesskap. Voksne skal være gode rollemodeller og alt vi gjør i barnehagen skal være til det beste for hvert enkelt barn.

Vi ønsker å bli husket som oppriktig engasjerte og omsorgsfulle voksne. Gode relasjoner skaper trygghet og tilknytning og er selve grunnlaget for barns danning, utvikling og læring.
 

Styrer

Arnfinn Mikaelsen

Telefon

Kontor / styrer   468 56 913  / 976 80 865
Smørbukk          958 80 016
Veslefrikk           415 13 350
Askeladden        958 70 415
Tommeliten        958 51 308
Dovregubben      971 94 275 / 468 08 330

E-post

Kontor / styrer  langlokka.barnehage@neiker.no

Avdelingene    askeladden.langlokka@hotmail.com
                        smorbukk.langlokka@hotmail.com
                        tommeliten.langlokka@hotmail.com
                        veslefrikk.langlokka@hotmail.com
                        l.dovregubben@gmail.com

Adresse

Tyrihans 2, 3055 Krokstadelva

 

Åpningstid
Klokken 06.45 – 16.45 alle hverdager.
Feriestengt uke 28 og 29. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.
5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 17/18 er barnehagen stengt. Se eget punkt om dette.

Om oss
Langløkka barnehage ligger i fine omgivelser med skogen, vann, skilekområde og lysløype som nærmeste nabo. Barnehagen har en variert utelekeplass med gode muligheter for fysisk aktivitet. Vi er mye ute i frisk luft og går ofte på tur i nærområdet. Det siste året i barnehagen har vi "Skolestarter-gruppe" en gang i uka.
Det pedagogiske opplegget legger vekt på: den varme voksne, livsmestring, lek, læring, opplevelser, vennskap og samhold,natur og friluftsliv.

Dovregubben ( naturavdeling).er ute hele dagen. Vi har bygd ny stor tømmerhytte i skogen som er avdelingens base. Barna møter opp i skogen fra kl 6.45. Vi har vedfyring som oppvarming. Ledd-lys på batteri og litt oljelamper er belysningen i hytta.

Barnehagen har 5 avdelinger med totalt 86 plasser. Det kan søkes hele og delte plasser.

  • Smørbukk 13 plasser og Tommeliten 13 plasser for barn 0-3 år.

  • Askeladden 18 plasser og Veslefrikk 18 plasser for barn 3-6 år.

  • Dovregubben (naturavdeling) 24 plasser for barn 3-6 år.


Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Men kan det søkes om plass hele året. Søknad registreres elektronisk her.