Du er her: Hjem > Barnehagene > Hatten

Velkommen til Hatten barnehage!

  

  


Kontaktinfo

Styrer Jane Lysaker    tlf. 32232880 (98619983)
Telefon

Blåklokka          tlf. 32232883             

Smørblomsten   tlf. 32232884

Hestehoven       tlf. 32232885

Hvitveisen         tlf. 32232886                                               

E-post jane.lysaker@nedre-eiker.kommune.no
   
Adresse

Evjegata 15, 3050 Mjøndalen

     

 

Hatten barnehage er sertifisert som miljøfyrtårn. Det betyr at vi har fokus på at barn og voksne skal bli bevisst på miljø, kosthold og helse. Miljøfyrtårn

Åpningstider
Barnehagens åpningstid er kl.06.45 – 16.45.
Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagen stengt. Ellers holder vi åpent alle virkedager. Se oversikt over planleggingsdager under nyttig informasjon.

Antall plasser
Barnehagen har 76 plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Det kan søkes hele og delte plasser

Satsingsområder 2015-16

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede og Gode opplevelser og læring i naturen
Barnehagen legger vekt på at barna skal bli den beste utgaven av seg selv.  Et viktig grunnlag for barns utvikling ligger i trygge og gode relasjoner med voksne. Vi har derfor stor fokus på voksenrollen og vår relasjon til barna.
Lek og sosialt samspill med andre barn i ulik alder gir barna verdifulle erfaringer. Å fungere bra sosialt, er viktig for at barna skal føle at de lykkes. For å mestre sosialt samspill med andre er det viktig å utvikle et forståelig språk og lære hvordan vi er mot hverandre. Leik, sosialt samspill og arbeid med språk blir også jobbet med i daglige situasjoner, i temaarbeid og i leik.

Mye tid til uteleik og fysisk aktivitet er sterkt prioritert for å ta vare på barnas helse og gi de gode opplevelser ved å være i bevegelse ute i frisk luft. Vi har faste turdager hver uke delt etter barnas alder og modenhet.

De eldste barna
De eldste (siste år før skolestart) gjør litt ekstra ut av turene (ski, skøyter, lage ulik mat på bål med mer). De fleste i denne aldersgruppa har stort behov for å bruke energi. På denne måten får de brukt seg på en positiv måte. For de eldste blir det jobbet ekstra med språkstimulering og lese-/skriveforberedende aktiviteter, samt andre aktiviteter tilrettelagt for den aldersgruppa.

Se ellers barnehagens årsplan.

Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året. Søknad registreres elektronisk her.