Du er her: Hjem > Barnehagene > Grinde

Velkommen til Grinde barnehage! 

Kontakt oss

 

Styrer Hege Snekkestad hege.snekkestad@neiker.no
Assisterende styrer Unn-Eli Båtnes unn-eli.batnes@nedre-eiker.kommune.no  
Telefon 32 23 84 41
E-post grinde.barnehage@nedre-eiker.kommune.no
Adresse Liaveien 28, 3058 Solbergmoen

 

Ta gjerne kontakt med oss for en omvisning og mer informasjon!

Om oss
Barnehagen har 4 avdelinger med til sammen ca. 76 heldagsplasser. Plassene kan deles etter behov. 
Grinde ligger sentralt i Solbergmoen/Solbergelva og har et meget fint uteområde. Det er kort vei til naturområder.
 

Åpningstider: mandag-fredag fra kl 07.00-17.00


Våre satsningsområder
Barnehagen skal med hovedvekt på leik i et godt miljø, gi barna gode lærings-/utviklingsmuligheter og arbeide for å ta vare på barndommens egenverdi.

Barnehagen skal gi barna gode naturopplevelser og skape grunnleggende forståelse for virkeligheten av å ta vare på natur, omgivelser og miljø.

Barn skal få mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter og føle glede over å skape selv.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for barnas lese-/skrive- og kommunikasjonsferdigheter.

Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året. Søknad registreres elektronisk her.