Du er her: Hjem > Barnehagene > Åsen

Velkommen til Åsen barnehage!

Åsen barnehage

Styrer Trude Lieng
Telefon 32 23 61 50
E-post trude.lieng@neiker.no
Besøksdresse Bekkemoen 6, 3050 Mjøndalen
Postadresse Bekkemoen 6, 3050 Mjøndalen
Andre telefoner Kulpen:
Dammen:
Ekornstua:
Marihøna:
40915516
40915515
40915517
40915518

Åpningstider
Klokken 06.45-16.45
Alle lørdager, søndager og helligdager (også julaften og nyttårsaften) er barnehagen stengt.
Barnehagen er åpen til klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Om oss
Åsen barnehage har et positivt og stabilt personale, mange med lang erfaring og mye kompetanse. Vi har hjemlig atmosfære og god tid til leik ute og inne. En egen skog som gir barna mange opplevelser og utfordringer, samt en egen friluftsgruppe for de eldste barna.

Målet vårt er at alle skal ha en god hverdag med mye tid til leik og fysisk aktivitet.

En god hverdag for barna er å oppleve vennskap og gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen.

Satsningsområder er: Språk, fysisk aktivitet og helse, og sosialt samspill / vennskap.

Tiltak for å stimulere språket:
Lese bøker, rim, regler. Samtale om felles opplevelser, lytte til hverandre, lage rim, regler og fortellinger sammen med barna. Bruke musikk, rytme, sang og ha det gøy!

Tiltak for å stimulere til fysisk aktivitet: Benytte det unike uteområdet i barnehagen og i nærmiljøet. Være mye ute, gå turer i skogen, gå på ski, ake, leike i ulendt terreng, ha hinderløyper inne og ute, ball-leik, klatre, huske osv.

Tiltak for å stimulere til sosialt samspill og vennskap: Lære barn følge regler og vise omsorg for hverandre, ta vare på, vise empati, ta hensyn til og vise respekt for hverandres ulikheter.

Søknad om plass
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Ellers kan det søkes hele året. Søknad registreres elektronisk her.